Met liefde en zorg

17 mei 2021

Ieder mens is uniek, dan mag het afscheid ook zo zijn. In dit blog vertellen Peter en Louise Kamsteeg en Henk Verhoeve over hoe belangrijk het is om voorafgaand aan een uitvaart alle mogelijkheden met betrokkenen te bespreken en goed naar de behoeften te luisteren, en te vragen. “Op deze manier kunnen we bij Kamsteeg Uitvaarzorg een uitvaart met liefde en zorg samenstellen, passend bij wensen van de overledene en de nabestaanden.”
 
Als een dierbare overlijdt, komt er veel op je af. In de eerste rouwperiode wordt er direct van naasten, familie en vrienden verwacht dat er allerlei zaken geregeld worden en beslissingen genomen. “Bij het nemen van die beslissingen, helpen we graag,” vertelt Peter Kamsteeg. “Sommige mensen die we begeleiden tijdens een uitvaart, worden bijna familie. Je maakt in een hele korte tijd veel met elkaar mee. We zijn er echt voor mensen die onze hulp inroepen, ook als ze ‘s nachts om drie uur bellen. En voor wie dat wil, bieden we ook na de uitvaart nog zorg of houden we contact.”
 
“We doen ons vak met liefde en passie en we zijn bij iedere uitvaart echt persoonlijke betrokken”, vult Louise Kamsteeg aan. “Iedere uitvaart is anders en dat maakt het zo mooi.” Peter Kamsteeg: “Mensen praten tegenwoordig makkelijker over de dood, dat is anders dan vroeger. Henk Verhoeve: “Samen regelen we stap voor stap de uitvaart naar wens van de familie en verzorgen we een passend afscheid. Dit kan een kerkelijke uitvaart zijn of we kunnen als de familie dit wenst de uitvaartdienst samen met de nabestaanden vormgeven. Wij zullen het verhaal wat ons wordt verteld over een dierbare vertalen in een uitvaart die bij hem of haar past. Ieder mens is uniek, dan mag het afscheid ook zo zijn.”
 
Bij een uitvaart is er vaak meer mogelijk dan mensen in eerste instantie denken, vertelt Henk Verhoeve. “Daarom vinden we het belangrijk om alle mogelijkheden met elkaar te bespreken. Niets is zo persoonlijk als een uitvaart. Daarom willen we graag dat mensen ons zo goed mogelijk vertellen wat hun wensen zijn, zodat we voor hen een zo persoonlijk mogelijke uitvaart kunnen maken. In ons volgende blog, zullen we hier meer over schrijven.”