De rouwperiode

29 juli 2021

Als een dierbare overlijdt, begint daarna een periode van rouw en maak je een aantal fases van rouw door. Over hoe lang de rouwperiode kan duren, is helaas geen handleiding beschikbaar. In dit blog van Peter en Louise Kamsteeg en Henk Verhoeve lees je wat je in een rouwperiode kan tegenkomen.
 
Rouwen is het verwerken van een groot verlies. Een periode van rouw is voor veel mensen een heftige en moeilijke tijd in hun leven. Sommige mensen ervaren dit als een periode van vallen en weer opstaan. Iedereen rouwt op zijn eigen manier. Een verlies geeft veel emoties. Mensen denken en voelen vaak verschillende dingen. De een is vooral boos, een ander vooral verdrietig. Weer een ander is opgelucht omdat een moeilijke tijd voorbij is. Misschien ervaar je verschillende emoties tegelijk of juist een leeg gevoel. Sommigen mensen tonen geen emoties van buiten, maar hebben van binnen met een wirwar van gevoelens te maken.
 
Rouwen is voor veel mensen een intense en moeilijke periode in hun leven. En lichamelijk gezien kost rouwen ook veel energie, blijf goed voor jezelf zorgen als je rouwt, probeer goed te eten, te slapen en te bewegen.
 
Tijdens het rouwproces maken mensen vaak een aantal verschillende fases door, hieronder zetten we er vier op een rij. Soms lopen de fases na een verlies ook door elkaar.
 
Fase 1: Ontkenning en ongeloof
De eerste reactie na een verlies is vaak ongeloof en ontkenning. Gevoelsmatig kun je niet bevatten wat er is gebeurd. Daarna ontstaat er als het ware een verdoofd gevoel. Mensen ervaren deze periode als een boze droom. Als je je verdoofd en gevoelloos voelt, ben je vaak beter instaat om dingen te regelen en noodzakelijke maatregelen te nemen. Het neemt tijd in beslag om te realiseren wat er eigenlijk is gebeurd. Na deze periode ontstaat er vaak meer ruimte voor andere emoties zoals verdriet en woede.
 
Fase 2: Op zoek
Heb je de behoefte om je te omringen met spullen van de overledene of ruik je aan zijn of haar kleding of parfum? Soms denk die persoon ineens te horen of op straat te zien. Dat is een fase waarin je probeert om de overledene terug te vinden.
 
Fase 3: Verward
Je kan je gedesoriënteerd voelen, verward en emotioneel. Verdriet komt naar boven, je huilt misschien veel en emoties kunnen intens zijn. Je kunt je apathisch tot hyperactief voelen, maar ook een gevoel hebben alsof je in een diepe put zit of een gevoel van machteloze woede.
 
Fase 4: Acceptatie
Naar mate de tijd verder gaat, ontstaat er meer en meer een gevoel van acceptatie. Een fase van aanvaarding en aanpassing. Je leert omgaan met het verlies, maar dat hoeft niet te betekenen dat het gemis kleiner wordt. Wel pas je je meer en meer aan een leven zonder jouw dierbare aan.
 
Rouwen is het verwerken van een groot verlies, je leert als het ware leven met het verlies, niet om over het verlies heen te komen. Vaak kun je na een paar maanden weer eens van iets moois genieten, maar dat kan soms ook veel langer duren. Rouw en omgaan met verlies kennen geen tijdslimiet. Geef jezelf de tijd.
 
Natuurlijk ben je bij ons altijd welkom. Daarom bieden we ook maandelijks onze bijeenkomst ‘Bakkie Troost’ waarbij we met elkaar in gesprek gaan en troost bieden of gewoon samen even koffiedrinken. De Bakkie Troost ochtenden vinden iedere eerste woensdagmorgen van de maand plaats tussen 9.30 en 11.00 uur.