Kleine gebaren bieden veel troost

13 augustus 2021

Als iemand in je omgeving een naaste verliest, wil je hem graag steunen. Vaak zijn het de kleine gebaren die veel troost bieden. In dit blog van Peter en Louise Kamsteeg en Henk Verhoeve lees je meer over hoe je steun kan bieden aan een naaste.

Kleine gebaren bieden veel troost

Als iemand in de naaste omgeving met een ingrijpend verlies te maken heeft, is steun van familie, vrienden of collega’s van groot belang bij het accepteren van en aanpassen aan dit verlies. Daarnaast blijkt dat mensen die veel steun krijgen, hun verlies sneller vaak verwerken en hebben zij veelal minder gezondheidsklachten dan mensen met weinig steun.

Praten over verlies

Als nabestaanden hun verdriet kunnen delen en daar ook erkenning voor krijgen, kan dat veel troost bieden. Praten over een verlies is voor nabestaanden een van de vele manieren om met een verlies om te gaan. Het is misschien moeilijk om over een overledene te praten, maar voor nabestaanden is het vaak nog pijnlijker als de overledene helemaal niet meer genoemd wordt. Gebruik in gesprekken af en toe de naam van de overledene en bied de nabestaande de ruimte om over hem of haar te praten. Hij of zij moet dat zelf wel willen. Soms wil de nabestaande liever over andere dingen praten. Geef hem of haar dan ook die ruimte en wees daarbij voorzichtig met advies geven.

Je even inleven
Vraag, als je ook echt even de tijd hebt om naar het antwoord te luisteren, aan die persoon hoe hij of zij zich voelt. Je hoeft geen oplossingen aan te dragen of de persoon op te beuren. Gewoon even echt luisteren biedt al veel steun.

Kleine gebaren bieden veel troost

Blijf in contact met de nabestaande door zelf het initiatief te nemen en concrete afspraken te maken met de nabestaande. Maak een plan, spreek een tijdstip af voor een bezoek of ga er samen even op uit. Maak bijvoorbeeld samen een wandeling. Vaak zijn het al ‘de kleine dingen die het doen’. Naast langs gaan is bellen, een kaartje sturen of een bloemetje brengen of laten bezorgen heel erg fijn. Kleine gebaren bieden veel troost.